Badania techniczne wózka widłowego przez UDT

2011-03-13 15:53

Podczas badania technicznego wózka widłowego, przeprowadzanego przez Inspektora UDT, wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów
 • sprawdzenie poprawności działania układu hamulcowego
 • sprawdzenie nominalnego czasu utrzymania ładunku
 • sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego
 • sprawdzenie układu kierowniczego
 • sprawdzenie mocowania fotela i pasów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji dzwiękowej
 • sprawdzenie oświetlenia
 • sprawdzenie oznakowania wózka
 • sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów
 • sprawdzenie dokumentacji wózka m.in. ważności przeglądu w Dzienniku Konserwacji Wózka.