Konserwacja wozków widłowych

2011-04-01 21:10

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają pod Dozór Techniczny. Zgodnie z tym przepisem aby obsługiwać i konserwować wózki widłowe należy posiadać stosowne uprawnienia operatora i konserwatora wózków widłowych. Konserwacja wózków widłowych prowadzona jest przez osoby posiadające uprawnienia konserwatora urządzeń technicznych danego typu nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Konserwacja wózków widłowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia realizowana jest poprzez naprawy, modernizacje i wymianę zużytych części na nowe o tych samych parametrach technicznych. Konserwacja wózków widłowych prowadzona jest nie rzadziej niż co 30 dni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.). Należy jeszcze dodać, że wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia są objęte pełnym dozorem technicznym i przechodzą przegląd techniczny co najmniej co 12 m-cy.