Księga rewizyjna UDT

2011-03-13 16:23

Po pozytywnym przejściu badań UDT, użytkownik wózka widłowego otrzymuje "Księgę rewizyjną urządzenia technicznego" W księdze zawarte są:

  • informacje o wózku
  • numer ewidencyjny wózka
  • informacje o użytkowniku wózka
  • wykaz załączonej dokumentacji technicznej
  • informacje o terminie ważności badań
  • protokół z badania wózka
  • decyzja UDT zezwalająca na eksploatacje wózka
  • Badania Urzędu Dozoru Technicznego są ważne przez okres 1 roku.

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

W związku z powyższym użytkownicy/właściciele wózków widłowych mają obowiązek prowadzić Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego, oddzielnie dla każdego wózka.

Podczas badań odbiorczych przez inspektorów UDT należy okazać dziennik konserwacji wraz z aktualnymi wpisami uprawnionego konserwatora przeglądów i naprawy.