Wózki widłowe - szkolenia za unijne pieniądze

2011-03-21 06:52

Dokształcanie zawodowe stało się wymogiem rynku, a nie tylko indywidualną potrzebą rozwijania własnych umiejętności. Firmy bardziej cenią pracowników posiadających więcej zdolności i uprawnień. Pracownik magazynowy powinien poza uprawnieniami na wózki widłowe być kreatywnym i pracować w grupie.

Szkolenia, kursy zawodowe na wózki widłowe, dotacje na własną działalność. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą pracy, unijne fundusze są na wyciągnięcie ręki. Kto może się ubiegać o dotacje i jak z nich skorzystać?

By jednak szkolenia odniosły oczekiwany skutek i stały się istotnym punktem w życiorysie zawodowym, muszą, przynajmniej częściowo, być zgodne z wykonywaną pracą lub zdobytym wykształceniem.

Dla niepracujących

Szkolenia na wózki widłowe dla osób niepracujących można znaleźć na internetowych stronach urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy. Nie trzeba mieć statusu osoby bezrobotnej, żeby z nich skorzystać. Moża uzupełnić swoje kwalifikacje, szukając nowego zajęcia. Dostępne są m.in. kursy na wózki widłowe.

Jak skorzystać z takich szkoleń? Trzeba złożyć oświadczenie o tym, że nie ma się pracy (pod groźbą odpowiedzialności karnej), być w wieku od 15 do 64 lat. Nie można być studentem dziennym, rolnikiem, a także osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą. Za udział w takim szkoleniu otrzymujesz dodatek - 4 zł za godzinę udziału w zajęciach. Możesz też liczyć na zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Dobrze wiedzieć

Firma szkoleniowa która organizuje kurs na wózki widłowe ma obowiązek odprowadzić za kursanta składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kiedy pracodawca wysyła na kurs

Twój Jego szef pokryje tylko 20 proc. wartości całego kursu na wózki widłowe. Resztę funduje firma szkoleniowa, która na ten cel dostała granty z Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich dwóch lat prawie 84 proc. małych i średnich firm zainwestowało w szkolenia pracowników. Prawie co piąta firma szuka wsparcia w dofinansowaniach unijnych. W tym roku, według prognoz, po dotacje sięgnie co czwarty pracodawca w Polsce. Kursy na wózki widłowe cieszą się największym zainteresowaniem w sród mężczyzn od 18 do 48 lat.

Z unijnych szkoleń można skorzystać nawet wtedy, gdy jest się zatrudnionym na umowę o pracę. Na taki kurs na wózki widłowe powinien wydelegować szef - zajęcia odbywają się w godzinach pracy. Większość kosztów takiego szkolenia pokrywają pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednak część zapłacić musi pracodawca. Mali przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy, którzy chcieliby wysłać swojego pracownika np. na kurs na wózki widłowe, zobowiązani są pokryć 20 proc. wartości takiego szkolenia. W przypadku średnich firm jest to 30 proc.

Na własne życzenie

Zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach mogą zgłaszać się na bezpłatne szkolenia finansowane z Unii w tym na kursy na wózki widłowe. Warunkiem wzięcia udziału w takim szkoleniu jest wiek powyżej 18 lat. Nie musisz mieć umowy o pracę, może to być umowa o dzieło czy zlecenie. To nie pracodawca decyduje o oddelegowaniu cię na szkolenie - zgłaszasz się sam, a kurs na wózki widłowe odbywa się poza miejscem i godzinami pracy. Wystarczy znaleźć takie szkolenie (najlepiej pytać w urzędach marszałkowskich, urzędach pracy oraz sprawdzać na stronie www.inwestycjawkadry.pl), wypełnić formularz - i gotowe. Za udział w szkoleniu na wózek widłowy przysługuje ci zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad dzieckiem.

Dla mieszkańców małych miejscowości

Osoby pochodzące ze wsi i miasteczek do 5 tys. mieszkańców również mogą liczyć na unijne wsparcie zawodowe. W Programie Leader fundusze na szkolenia komputerowe czy kursy językowe pozyskują władze poszczególnych gmin, a także organizacje pozarządowe. Warunek: kursy muszą przyczynić się do poprawy jakości życia danej społeczności lokalnej. Zajęcia odbywają się na terenie danej gminy, a mogą w nich wziąć udział tylko osoby tam zameldowane.

Ideą Programu Leader jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym, jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. Powstają Lokalne Grupy Działania skupiające poszczególne gminy. Te ubiegają się o fundusze na projekty, które przyczyniają się do rozwoju danej miejscowości.

Kurs na wózki widłowe standardowo obejmuje:

  • Badania psychologiczne
  • Ubezpieczenie
  • Materiały szkoleniowe
  • Symulacje jazdy wózkiem
  • Zajęcia teoretyczne
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Egzamin

Niektóre firmy oferują również wstępny instruktaż stanowiskowy, dzięki czemu po zakończeniu kursu na wózki widłowe pracownicy są gotowi do natychmiastowego podjęcia pracy na obsługiwanych stanowiskach oraz spełniają wymogi formalno-prawne BHP, dodatkowe badania psychotechniczne pracowników, które przeprowadza psycholog, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Możliwe jest również zlecenie niestandardowych badań i testów oraz dowolnych innych usług. Po zakończeniu kursu na wózek widłowy uczestnik otrzymuje zaświadczenie i identyfikator w języku polskim. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania certyfikatów na wózki jezdniowe języku angielskim, niemieckim i holenderskim, które są akceptowane w krajach Unii Europejskiej.