Wykaz wózków widłowych podlegających dozorowi

2011-03-13 15:58

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych

Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 3 lutego 2003 r. (Dz. U Nr 28, poz. 240), wózki podnoszące dzielą się na:

 • a) wózki podnośnikowe (podlegające dozorowi technicznemu), określone jako wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub niespaletyzowanego, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd, oraz
 • b) wózki unoszące (niepodlegające dozorowi technicznemu), określone jako wózek z przymocowaną platformą lub widłami, dostosowany do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość umożliwiającą jego transport.

Również norma PN-77/M-78100 określała wózki w sposób podobny. Nie jest tutaj ściśle określony parametr wysokości podnoszenia, od którego należy uznać wózek za podnośnikowy, a do którego wózek jest wózkiem unoszącym. Należy jednak przyjąć, po uwzględnianiu wymiarów typowych palet oraz definicji: układanie w gniazdach − manipulacja składająca się z podnoszenia ładunku i umieszczenia go na regale lub półce w systemie składowania oraz podejmowanie z gniazd − manipulacja składająca się z podnoszenia ładunku z gniazda regału i opuszczanie go, że spiętrzenie ładunku następuje już od ok. 30 cm.

Należy uwzględnić również fakt, że określenie wózki jezdniowe podnośnikowe nie dotyczy wyłącznie tzw. wózków widłowych. Stosowne normy przedmiotowe np.: PN-77/M - 78105 przewidują oprócz wideł cały szereg wymiennego osprzętu roboczego np. trzpień, wysięgnik, szufle w tym samowyładowcze, trawersy do beczek, zabieraki, chwytaki, kleszcze itp. Warto również przypomnieć, że określenie wózki jezdniowe dotyczy zarówno wózków widłowych z siedziskiem dla operatora jak i wózków prowadzonych i zdalnie sterowanych, z podestem dla operatora, bądź specjalnej konstrukcji np. z wysięgnikiem, bramowych itp.

2. Rodzaje wózków

2.1. Wózki podlegające dozorowi technicznemu

Są to wózki z mechanicznym napędem podnoszenia. Napęd mechaniczny − wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny,
hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

Dotychczas, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250), wózki podlegały obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa lub wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. Zgodnie z art. 13 ust. 5 pkt. 1 ustawy o badaniach i certyfikacji powyższy obowiązek nie dotyczy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu na mocy przepisów o tym dozorze. W związku z powyższym, od dnia 18.08.2003 r., wózki powinny być projektowane, wytwarzane, naprawiane, modernizowane oraz eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr122, poz. 1321) i przepisami odrębnymi.

Dozorowi technicznemu podlegają następujące wózki:

 1. wózek podnoszący: wózek jezdniowy, który przystosowany jest do załadowywania, podnoszenia i transportowania ładunków.
 2. wózek podnośnikowy: wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami przystosowany do podnoszenia ładunku paletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowania i pobierania ładunku, a także układania w gniazdach i podejmowanie z gniazd.
 3. wózek podnośnikowy czołowy: wózek podnośnikowy, z przymocowanymi widłami (które można zastąpić innym urządzeniem), na którym umieszcza się ładunek spaletyzowany lub nie, w pozycji podpartej na przednich kołach i równoważony masą wózka.
 4. wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym nie obejmujący ładunku (z masztem lub karetką wysuwaną): wózek podnośnikowy nie obejmujący ładunku z masztem wewnętrznym, który może przemieszczać ładunek, przez ruch masztu lub karetki z widłami: wózek z wysuwnym masztem oraz wózek z wysuwną karetką
 5. wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym obejmujący ładunek (z masztem stałym): wózek podnośnikowy obejmujący ładunek ze stałym masztem wewnętrznym z widłami, które umieszczone są pomiędzy łapami ramy jezdnej, a środek ciężkości ładunku znajduje się zawsze w obrębie wieloboku stabilności.
 6. wózek podnośnikowy widłowy z masztem wewnętrznym: wózek podnośnikowy, w którym zęby wideł znajdują się ponad łapami ramy jezdnej.
 7. wózek podnośnikowy platformowy z masztem wewnętrznym: wózek podnośnikowy spiętrzający z platformą ładunkową znajdującą się ponad łapami ramy jezdnej.
 8. wózek podnośnikowy z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem: wózek podnośnikowy z platformą operatora, która może być podnoszona z ładunkiem w celu jego spiętrzania.
 9. wózek podnośnikowy boczny (tylko z jednego boku): wózek podnośnikowy z masztem lub karetką z widłami, które mogą zostać wysuwane lub wciągane pomiędzy osiami i prostopadle do wzdłużnej osi wózka, co umożliwia odbieranie i podnoszenie ładunku w pozycji równoważnej w stosunku do jednego boku wózka oraz jego spiętrzanie i
  rozpiętrzanie obok wózka.
 10. wózek podnośnikowy czołowy terenowy: wózki kołowe zrównoważone przeznaczone przede wszystkim do działania w nie wyrównanym terenie naturalnym i zniekształconym terenie np. budowy.
 11. wózek podnośnikowy czołowy boczny (obustronny): wózek podnośnikowy dostosowany do spiętrzania i odbierania ładunków z obu stron kierunku jazdy.
 12. wózek podnośnikowy czołowo-boczny: wózek podnośnikowy, dostosowany do spiętrzania i odbierania ładunków z przodu i z obu stron kierunku jazdy.
 13. wózek podnośnikowy bramowy: wózek podnośnikowy, w którym rama i element podnoszący obejmują ładunek w celu jego podniesienia, przemieszczenia i spiętrzenia.
 14. wózek kompletacyjny: wózek podnośnikowy z przymocowaną platformą operatora, która może być unoszona wraz z platformą lub widłami, umożliwiając operatorowi załadowania i rozładowania towarów z regału na podstawę ładunkową.