Elektryczny wózki paletowe z masztem seria FX

Elektryczny wózek paletowy z masztem seria FXSeria FX reprezentuje efektywne rozwiązanie do zaspokojenia wszystkich możliwych wymagań magazynowych i przewozu towarów. Odrębna technologia pobudzania trakcji (SEM) gwarantuje stałą prędkość z ładunkiem lub bez ładunku, tranzystor MOSFET jest używany do regulacji kontroli trakcji i pozwala na gładkie i bezstopniowe sterowanie. Dostępny również z podwójnym sterowaniem podnoszenia wideł.
  • Dyszel sterująco-kontrolny
Duży motylowy dyszel z przyciskami sterującymi pozwala dokładnie kontrolować kierunek i prędkość jazdy oraz zawiera wskaźnik rozładowania akumulatora.  Przycisk bezpieczeństwa i klakson znajdują się na górnej części dyszla.
  • Platforma dla operatora
Platforma dla operatora jest użyteczna, gdy trzeba przewieźć towar na dłuższą odległość lub kiedy jest wymagane ciężkie przyłożenie.
  • Złącze ładowania akumulatora
Pozwala operatorowi na odłączenie maszyny od akumulatora i podłączenie go do zewnętrznej ładowarki.
 
Dostępny również z podwójnym sterowaniem podnoszenia wideł.
Wróć do strony głównej PRAMAC

Potrzebujesz więcej? Zapoznaj się z ręcznymi lub elektrycznymi wózkami PRAMAC