Wózki widłowe kurs, przejdź do strony głównej wózki widłowe

Kursy na wózki widłowe - szkolenia na uprawnienia operatora wózka widłowego.

Zapraszamy na szkolenia operatorów wózków widłowych wszystkich typów z napędem silnikowym spalinowym lub elektrycznym oraz na gaz propan - butan. Cały kurs na wozki widłowe zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu kierowcy - operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych lub egzaminem Państwowym przez komisją UDT i wydaniem przez nich stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego. Obydwa uprawnienia są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

W celu ułatwienia kandydatom na operatorów maszyn odnalezienia najbliższej jednostki prowadzącej szkolenie w wybranej specjalności została udostępniona do przeszukiwania baza danych wszystkich jednostek upoważnionych przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn do prowadzenia szkoleń.

Wymogi oeratora wózka widłowego i kto prowadzi szkolenia w tym zakresie?

Szczegółowe kryteria konieczne do spełnienia przez osoby obsługujące wózki widłowe określa par. 4.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 8 czerwca 2002 r. ze zm.)

 

uprawnienia

Jakie wymogi powinien spełniać operator wózka jezdniowego

2010-10-09 10:37
Do obsługi wózka widłowego może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne tylko na terenie jego zakładu pracy. Osoby zainteresowane obsługą wózków jezdniowych (podnośnikowych)...

Kursy i szkolenia w Aspekt

Firma jest ośrodkiem posiadającym długoletnie doświadczenie w nauczaniu kandydatów na operatora wózka jezdniowego oraz Szkoleniach BHP. Firma posiada ośrodki szkoleniowe w miastach:

 • Kraków

Tel. (12) 376-48-47
Tel. kom. 603-719-964
Fax. (12) 376-82-08

 • Katowice

Tel. (32) 721-89-91
Tel. kom. 603-719-964
Fax. (12) 376-82-08

 • Zabrze

Tel. (32) 278-53-46
Tel. kom. 601-482-097
Tel. kom. 601-918-918

 • Tarnów

Tel. (14) 692-68-69
Tel. kom. 517-100-615

 • Nowy Sącz

Tel. (18) 541-77-28
Tel. kom. 603-961-625

 • Bielsko Biała

Tel. (33) 444-67-47
Tel. kom. 603-719-964

 • Gdańsk

Tel. (58) 727-90-70
Tel. kom. 505-580-274

 • Warszawa I Jana Pawła 69

Tel. (22) 395-96-90
Tel. kom. 505-247-081
Fax (22) 205-09-78

 • Warszawa II Odlewniczna7

Tel. (22) 296-17-70

 • Radzymin

Tel. 508-157-167

 • Wyszków, Rembertów

Tel. 508-157-167

 • Białystok

Tel. kom. 508-154-167

 • Ostrołęka

Tel.: 29 643-20-66

 • Rzeszów

Tel. (17) 785-23-24
Tel. kom. 514-628-913

 • Łódź

Tel. 42 209-39-43,
Tel. kom. 695-044-718

 • Bydgoszcz

Tel. 52 552-97-79

Kurs na wózki widłowe standardowo obejmuje:
 • Badania psychologiczne
 • Ubezpieczenie
 • Materiały szkoleniowe
 • Symulacje jazdy wózkiem
 • Zajęcia teoretyczne
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Egzamin

Niektóre firmy oferują również wstępny instruktaż stanowiskowy, dzięki czemu po zakończeniu kursu pracownicy są gotowi do natychmiastowego podjęcia pracy na obsługiwanych stanowiskach oraz spełniają wymogi formalno-prawne BHP, dodatkowe badania psychotechniczne pracowników, które przeprowadza psycholog, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Możliwe jest również zlecenie niestandardowych badań i testów oraz dowolnych innych usług. Po zakończeniu kursu na wózek widłowy uczestnik otrzymuje zaświadczenie i identyfikator w języku polskim. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania certyfikatów na wózki jezdniowe języku angielskim, niemieckim i holenderskim, które są akceptowane w krajach Unii Europejskiej.

przejdź do strony głównej wózki widłowe

Tagi: Kurs na wózki wiłdowe, upawnienia, szkolenie, kursy, Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wlkp, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Gdańsk, Gdynia, Sopot.

wózki widłowe kurs

Jak zdobyć uprawnienia

2010-10-08 10:14
Centrum szkoleń prowadzi kursy na operatorów wózków jezdniowych, które uprawniają do poruszania się wszystkimi typami wózków: - naładowne - unoszące - podnośnikowe - ciągnikowe - specjalne Do szkoleń posiadamy wózki widłoweróżnych typów, znanych i popularnych marek. Nasza kadra jest doskonale...

praca

2010-10-08 10:04
Jeżeli posiadasz aktualne uprawnienia i szukasz pracy związanej w szeroko rozumianym transporcie wewnętrznym lub wręcz przeciwnie - poszukujesz osób do pracy w tym sektorze to jesteś we własciwym miejscu.  Na naszej stronie znajdziesz aktualne oferty pracy dla operatorów i serwisantów...

Kurs zawodowy kierowców wózka jezdniowego

2010-10-08 09:55
Kurs zawodowy kierowców wózka jezdniowego Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. Warunkiem podjęcia pracy jest...